Κατασκευαστικά έργα

Η www.buc.gr σας καταγράφει όλα τα έργα (εργοτάξια και ανακαινίσεις) αλλά και σας παρέχει πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους μηχανικούς και ιδιοκτήτες των έργων.

Οι πληροφορίες των εμπλεκόμενων μηχανικών και ιδιοκτητών είναι διεύθυνσης έργου, όνομα και τηλέφωνο μηχανικού-ιδιοκτήτη-τεχνικής εταιρείας-αρχιτέκτονα-εργολάβου, φωτογραφία έργου.

Δοκιμαστική Σύνδεση στην www.buc.gr >>

Διανομή Προσπέκτους στα Εργοτάξια

Οι κορυφαίοι προμηθευτές του κατασκευαστικού κλάδου, μας εμπιστεύονται στη διανομή των προσπέκους τους στα εργοτάξια και τις ανακαινίσεις.

Μάθετε περισσότερα..
Back to top